402 - Eskaerak

Debagoiena.

Orduka, etxean bertan bizi izaten eta baita asteburuetan ere, nagusiak eta umeak zaintzen edota garbiketan lan egiteko gertu nago. Erabateko prestutasuna.

Telefonoak: 632 04 13 49