402 - Eskaerak

Debagoiena.

Nagusiak zaintzeko gertu nago. Orduka, egunez zein etxean bertan bizi izaten.

Telefonoak: 632 23 43 00