402 - Eskaerak

Debagoiena.

Zaintza lanak egingo nituzke, ahal bada etxean bertan bizi izaten. Bestela, orduka ere bai. Ikastaro eta beharrezko agiri guztiak dauzkat eta erreferentzia onak ere aurkez ditzaket.

Telefonoak: 631 12 51 27