402 - Eskaerak

Debagoiena.

Umeak eta nagusiak zaintzen edota garbiketan lan egingo nuke. Etxean bertan biz izaten eta asteburuetan ere bai.

Telefonoak: 631 91 55 77