402 - Eskaerak

Debagoiena.

Etxean bertan bizi izatean edo orduka lan egingo nuke garbiketan edo nagusi zein umeak zaintzen. Asteburuetan ere bai.

Telefonoak: 603 66 37 36