402 - Eskaerak

Debagoiena.

Etxean bertan bizi izaten edo orduka ume eta nagusiak zaintzen lan egingo nuke. Arlo horretan lan egindakoa naiz.

Telefonoak: 631 53 22 19