402 - Eskaerak

Debagoiena.

Nagusiak eta umeak zaintzen edota etxeko garbiketak egiten lan egingo nuke. Etxean bertan bizi izaten, orduka eta baita asteburuetan ere. Erreferentziak aurkez ditzaket.

Telefonoak: 697 86 48 91