402 - Eskaerak

Debagoiena.

Garbiketan eta nagusiak zaintzen lan egingo nuke. Etxean bertan bizi izaten zein orduka.

Telefonoak: 631 88 92 06