402 - Eskaerak

Debagoiena.

Garbiketan eta nagusiak zaintzen lan egingo nuke. Etxean bertan bizi izaten zein orduka.

Telefonoak: 632 12 60 17