402 - Eskaerak

Arrasate.

Zaintza lanak egingo nituzke etxean bertan bizi izaten edo orduka. Esperientziaduna. Legezko agiriak eta Jaurlaritzako agiria dauzkat.

Telefonoak: 633 12 85 30