104 - Errentan hartu

Bergaran edo Arrasate.

Bi edo hiru logelako etxebizitza behar dut errentan. Presazkoa da.

Telefonoak: 695 12 06 79