104 - Errentan hartu

Arrasate edo Aretxabaleta.

Bertako bikotea, langileak, errentan hartzeko etxebizitza bila. Presazkoa da.

Telefonoak: 688 67 86 67