402 - Eskaerak

Debagoiena.

Neska arduratsua nagusiak zaintzeko gertu. Etxean bertan bizi izaten edo orduka.

Telefonoak: 631 67 96 77