402 - Eskaerak

Debagoiena.

Nagusiak zaintzen eta garbiketan jarduteko gertu nago, orduka zein etxean bertan bizi izaten. Legezko agiriak eta Jaurlaritzaren ziurtagiria dauzkat.

Telefonoak: 659 57 93 89