402 - Eskaerak

Debagoiena.

Asteburutan eta arratsaldetan orduka lana egingo nuke. Nagusiak zaintzen edo beste edozein lan egiteko gertu nago.

Telefonoak: 631 40 36 31