402 - Eskaerak

Debagoiena.

Neska arduratsua, familia ardurarik gabekoa, etxean bertan bizi izaten edo orduka nagusien zaintzan lan egiteko gertu. Erreferentziak eta esperientzia dauzkat. Prestutasun osoa.

Telefonoak: 632 64 35 07