402 - Eskaerak

Lan bila.

Debagoienean, Bergaraldean hobe, emakumea nagusiak zaintzeko gertu. Orduka edo etxean bertan bizi izaten. Disponibilitate osoa.

Telefonoak: 639 02 00 81