402 - Eskaerak

Bergara edo inguruak.

Arratsaldetan lan egingo nuke ume edo nagusiak zaintzen, etxeko lanak egiten eta abar.

Telefonoak: 610 34 97 88