402 - Eskaerak

Debagoiena.

Nagusiak eta umeak zaindu, etxeko lanak egin eta abarrak egiteko gertu nago. Baita asteburuetan edo orduka ere.

Telefonoak: 632 25 27 26