402 - Eskaerak

Debagoiena.

Garbiketan eta ume zein nagusien zaintzan lan egingo nuke. Etxean bizi izaten edota orduka.

Telefonoak: 631 67 96 77