402 - Eskaerak

Arrasate.

Umeak eta nagusiak zaintzen edota garbiketan lan egingo nuke.

Telefonoak: 634 24 43 19