104 - Errentan hartu

Arrasate.

Bi logelako etxebizitza errentan hartuko nuke.

Telefonoak: 632 69 40 90