402 - Eskaerak

Debagoiena.

Nagusiak eta umeak zaintzeko gertu nago. Orduka edo etxean bertan bizi izaten. Asteburuetan ere bai.

Telefonoak: 631 19 12 64