402 - Eskaerak

Debagoiena.

Neska arduratsua nagusiak zaintzeko gertu. Erabateko prestasuna: etxean bertan bizi izaten, orduka edota asteburuetan.

Telefonoak: 634 04 52 39