402 - Eskaerak

Debagoiena.

Neska arduratsua nagusiak zaintzeko gertu. Erabateko prestasuna: etxean bertan bizi izaten, orduka edota asteburuetan. Erizain titulua daukat.

Telefonoak: 632 28 53 12