402 - Eskaerak

Zaintza lanak.

Nagusi eta umeak zainduko nituzke. Etxez etxeko laguntzaile titulua daukat. Oñatin, Arrasaten edo Bergaran lan egingo nuke.

Telefonoak: 680 63 67 80