Logoa

Sailkatuak

104 - Errentan hartu

Bergara.

Etxebizitza behar dut errentan. Hilean 400-450 euro ordain ditzaket. Presazkoa da.

Telefonoak: 696 84 19 51