402 - Eskaerak

Debagoiena.

Neska arduratsua nagusiak edo umeak zaintzen eta garbiketan aritzeko gertu. Prestasun osoa.

Telefonoak: 602 34 13 00