402 - Eskaerak

Debagoiena.

Neska arduratsua nagusiak edo umeak zaintzen eta garbiketan aritzeko gertu. Prestasun osoa.

Telefonoak: 631 93 11 90