104 - Errentan hartu

Arrasate

Hiru logelako etxebizitza hartuko nuke errentan Arrasaten.

Telefonoak: 634 94 30 78 (Soraida)