402 - Eskaerak

Debagoiena.

Nagusiak zaintzen lan egingo nuke orduka eta baita gauak egiten ere. Soziosanitario tituluarekin.

Telefonoak: 643 73 62 83