402 - Eskaerak

Arrasate edo Aretxabaleta.

Garbiketan eta ume zein nagusiak zaintzen lan egingo nuke. Erabateko prestasuna.

Telefonoak: 698 91 18 63