402 - Eskaerak

Arrasate.

Emakume arduratsua etxeak garbitzen jarduteko gertu, orduka edota egunka. Bost urteko esperientzia eta legezko agiriekin.

Telefonoak: 612 51 42 99