402 - Eskaerak

Debagoiena.

Asteburuetan nagusiak zaintzen lan egingo nuke. Paseatzera ateratzeko gertu.

Telefonoak: 642 49 94 09