104 - Errentan hartu

Oñati.

Ahalik eta azkarren etxebizitza bat, hiru logelakoa, hartuko genuke errentan. Norbaitek eskaintzeko badu, deitu zenbaki honetara:

Telefonoak: 632 92 80 96