402 - Eskaerak

Debagoiena.

Lan bila nabil. Nagusiak zaintzen, ospitaleko zaintzak edo garbiketak egingo nituzke. Gizarte-osasun ikastaroa eginda daukat eta esperientziaduna niaz.

Telefonoak: 641 51 13 06