402 - Eskaerak

Debagoiena.

Orduka edo jardun osoz nagusiak zaintzeko gertu nago. Baita egoitzatan ere. Autoa daukat.

Telefonoak: 631 98 15 50