402 - Eskaerak

Debagoiena.

Nagusiak zaintzen edo etxe, atari eta abarrak garbitzen lan egingo nuke. Egunez orduka edo gauez, baina etxean bertan bizi barik.

Telefonoak: 632 41 99 44