402 - Eskaerak

Arrasate edo Bergara.

Nagusiak eta umeak zaintzen edo garbiketan lan egingo nuke egunean zehar. Baita orduka ere. Soziosanitario titulazioa eta legezko agiriak dauzkat.

Telefonoak: 632 44 71 84