104 - Errentan hartu

Arrasate.

Etxebizitza behar dugu hiru logelakoa. Ahal bada erdigunean edo gertu.

Telefonoak: 674 47 56 30