402 - Eskaerak

Debagoiena.

Nagusiak zaintzen lan egingo nuke. Asteburuetan. Neska arduratsua eta tituluduna.

Telefonoak: 688 85 44 78