402 - Eskaerak

Arrasate eta Aretxabaleta.

Sukalde laguntzaile moduan edo nagusiak eta umeak zaintzen lan egingo nuke. Asteburuetan, etxean bertan bizi izaten edo orduka.

Telefonoak: 609 31 34 36