104 - Errentan hartu

Bergara.

Neska bergararra naiz eta etxebizitza behar dut errentan. Presazkoa da.

Telefonoak: 690 75 61 18