402 - Eskaerak

Debagoiena.

Orduka lan egingo nuke garbiketan edota nagusiak zaintzen. Baita gauetan ere. Soziosanitario titulazioa eta autoa dauzkat.

Telefonoak: 631 48 33 08 (Raquel)