Ke nivel maribel...

Erantzuna | Guardia Zibila "desarmatu" egin da Oñatiko Fan Hemendik egunean

Ia... Ez dut liskarrean sartu nahi baina xmerrealan hasierako iruzkinari edo gero etorri dian hainbati (beste batzuk berataz esan ez...

Erantzuna | Guardia Zibila "desarmatu" egin da Oñatiko Fan Hemendik egunean

Ta hemen beste batzuk gutxietsi dauen lehenengua xmerreala izan da. Listillotaz fan ta leku danetatik jaso badau bere arduria

Erantzuna | Guardia Zibila "desarmatu" egin da Oñatiko Fan Hemendik egunean

Han oñati buru batzarra hasi da idazten

Erantzuna | Guardia Zibila "desarmatu" egin da Oñatiko Fan Hemendik egunean

Ladran, luego cabalgamos... Notizia honi lehen mezua "Vaya nivel, Maribel" batekin erantzun xauenak. Eske la ostia haiz

Erantzuna | Guardia Zibila "desarmatu" egin da Oñatiko Fan Hemendik egunean

Ok. Vaya nibek maribel batekin ETAri referentzia ittea ezta fribolua, jarraittu zure mediokretasuna handiketan. Formak galtzen dotzue zure fanatismua erakutsi...

Erantzuna | Guardia Zibila "desarmatu" egin da Oñatiko Fan Hemendik egunean

Vaya nibel maribelekin ETAri in zatzu erreferentzia... Aber zein dan fribolua.
Ta zuk arazo bat daotzu, sinesgarrittasun faltia. Oin ez...

Erantzuna | Guardia Zibila "desarmatu" egin da Oñatiko Fan Hemendik egunean

ETAnaz hasteak 4-5 mensaje kostau dotzu. Lehen lenenguan zan, ezta gutxi...

Erantzuna | Guardia Zibila "desarmatu" egin da Oñatiko Fan Hemendik egunean

Ta fanatikua zaiela gauza jakina da

Erantzuna | Guardia Zibila "desarmatu" egin da Oñatiko Fan Hemendik egunean

Ah, ta zuk babesten dozun horreik, oñatiko plazan, zapatu baten, atsaldeko 7retan, 10 pertsonan kontra, 15 polizia kargaittera bialduta dauz...

Erantzuna | Guardia Zibila "desarmatu" egin da Oñatiko Fan Hemendik egunean

Umorian aurrian erakutsi dozun fanatismua ikusitta, zure buruaz arduraketan hasi zeke

Erantzuna | Guardia Zibila "desarmatu" egin da Oñatiko Fan Hemendik egunean

Nik dakittela parodian aurrian erreakzino txarra dakon lehen aldixa ezta, akaso gaitasun kognitibo bajuak dako eta gauzak eztaki bereizten.
Hori...

Erantzuna | Guardia Zibila "desarmatu" egin da Oñatiko Fan Hemendik egunean

Onartu, nork, zer? Zergatik eta zertarako? Eta hori idatzi dabenak ez badaue hala uste? eta 20 urte horreik zer?
Zu...

Erantzuna | Fan Hemendik eguna ekainaren 17an izango da, aurten ere ekitaldiz josita dator