Artikulu hau irakurrita nire iritzia eta galderak Ainhoari transmititzeko gogoa sentitu dut momentuan. Esandakoarekin ados egonik, zer egin ordea gobernatzialeeek...

Erantzuna | Gobernatzaileen erantzukizuna