Zorionak halako irudi eder eta argigarriak lortzeagatik, eta milekser guztiokin partekatzeagatik.

Irudiok ezin argiago erakusten dute ez behorrak ez ardiak...

Erantzuna | Saiak moxala jaten Urbian